+90 212 210 50 04
info@smsmalimusavirlik.com

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Limited Şirketi

Muhasebe ve finansal danışmanlık hizmetleri için uzman ekip

25 yıldır bağımsız muhasebe ve finansal danışmanlık hizmetleri veren, yüksek nitelikli, özverili ve titiz kadro ile faaliyet gösteren, İstanbul merkezli bir şirketiz.

Büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelere müşteriye özel hizmetler sunuyoruz.

Türkiye'de yeni kurulmakta olan, veya halihazırda faaliyet gösteren, yabancı sermayeli yatırım şirketlerine kaliteli destek sağlama konusunda özellikle deneyimliyiz.

Hizmetlerimiz

 • Firmaların muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlanması
 • Alış, gider ve satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin kasa, banka ve cari hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi, kaydedilmesi
 • Muhasebe kayıtlarının, ilgili vergi kanunlarına göre, kontrollerinin yapılması
 • Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi
 • Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.)
 • Dönemsel vergi (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi (Stopaj), KDV, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi) beyannamelerinin hazırlanması ve tahakkuk makbuzlarının alınması
 • Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bölge Çalışma Müdürlüklerinde merkez veya şubeler için açılış işlemlerinin yapılması ve sicil numaralarının alınması
 • E-bildirge açılış işlemlerinin yapılması ve gerekli erişim anahtarlarının alınması
 • Bordrolama hizmeti verilen müşteriler için veya şirketin hazırladığı bilgiler ışığında, aylık Sosyal Guvenlik Kurumu (SGK) bildirgelerini hazırlanmasi ve tahakkuklarının alınması
 • Elektronik ortamda yapılan beyannamelerden tahakkuk eden vergi ve sigorta primlerinin ödemelerinin müşteriye bildirilmesi
 • Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, müşterinin onayını aldıktan sonra, hazine veya ilgili bakanlıklara göndermek

Türkiye’de yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV’ye tabidir. Ancak, Katma Değer Vergisi Kanununda belirtilen çeşitli faaliyetler için istisnalar geçerlidir.

Bu istisnalar kapsamındaki işlemler için, daha önce ödenmiş KDV, mükelleflere Vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve diğer kamu kurum borçlarından mahsup edilmek suretiyle iade edilir veya nakit ödenir.

İade süreci, danışmanlık hizmeti, KDV iadesine esas listelerin hazırlanması, iade tutarının tespiti, raporlama aşamalarının yönetimini ve aşağıdaki özetlenen işlemleri gerektirir:

 • İadeye tabi KDV tutarının tespiti
 • İadeye esas KDV listesinin, yüklenilen KDV listesinin, satış faturaları listesinin, gümrük beyanname listesinin ve hesaplama tablosunun, sisteme uygun formatlarda hazırlanıp, yüklenmesi
 • İade sürecinde, risk analiz kontrol raporlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi
 • Nakden veya mahsuben iade işlemleri için gerekli olan raporların zamanında düzenlenmesi ve sonuçlandırılması
 • Şahıs şirket kuruluşu
 • Kollektif veya Komandit şirket kuruluşu
 • Limited şirket kuruluşu
 • Anonim şirket kuruluşu
 • Yabancı sermayeli şirket kuruluşu
 • İrtibat ofisi kuruluşu
 • Şirket birleştirme işlemleri
 • Şirket nevi değişiklik işlemleri
 • Sermaye artırım veya azaltım işlemleri
 • Şirket değerleme hizmetleri
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) gibi bir düzenleyici kurumun talebi üzerine Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun denetim ve / veya danışmanlık sağlanması
 • Devirler, birleşmeler veya bölünmeler halinde verilen özel denetim hizmetleri
 • Risk değerlemeleri ve kontrol hizmetleri
 • Vergi beyannamelerine ekli mali tabloların vergiye dayalı muhasebe düzenlemeleri ile denetlenmesi
 • Ciro bazlı kira sözleşmesi imzalayan kiracıların sözleşmelerde belirtilen sürelerde yönetime veya sahiplerine bildirdiği ciroların doğruluk denetimi
 • İşletmelere kredi verenler için nakit akış tablolarının muhasebe ilkelerine uygunluğu denetimi
 • Döviz kazandırıcı islemlerle ilgili raporların hazırlanması
 • Diğer özel amaçlı denetim, danışmanlık ve raporlama hizmetleri

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ek1 -11’nci maddelerinde düzenlenen hükümler uyarınca, mükellefler vergi konularında yaşamış oldukları incelemelerde, idare ile uzlaşma imkânına sahiptirler.

Sunulan hizmetler çerçevesinde, SMS Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Limited Şirketi mükelleflerin menfaatlerini, en üst seviyede gözeterek, ilgili uzlaşma komisyonlarında haklarını korur, uzlaşmalarını sağlar ve bu hizmetlere ilişkin tüm sekreterya hizmetlerini verir.

Bu hizmet kapsamında, revizyon özel vergi incelemesi anlamında kullanılan teknik bir kelimedir. Uzman ekibimiz organizasyonunuzun kayıtlarını, bir vergi incelemesi yürütüyormuş gibi, detaylı bir şekilde, inceleyebilir ve bu inceleme sonucunda hatalar ve potansiyel vergi risklerini belirler.

Revizyonun sonucu ile ilgili olarak işletme yöneticileri bilgilendirilir ve talep edilirse ek destek hizmetleri sağlanır.

Şirketinizin defterleri veya belgeleri, müfettişler tarafından tam veya sınırlı karşı incelemeye tabi olabilir.

Bu hizmetlerin amacı, inceleme durumunda, vergi kanunlarının ve mükelleflere tanınan hakların tam olarak uygulanmasını sağlamak ve mükelleflerin çıkarları en iyi şekilde gözetilerek incelemeyi sonuçlandırmaktır.

Ayrıca Tam Tasdik Sözleşmesi olmayan firmaların her zaman vergi incelemesine hazırlıklı olmaları ve olası vergi incelemelerinde olumsuz bir durumla karşılaşmamaları için aşağıdaki hizmetler en yüksek kalitede verilmektedir.

 • Her tür muhasebe veya vergi işlemleri konusunda sürekli veya süresiz danışmanlık
 • Yasa veya uygulama uygulamalarındaki herhangi bir değişikliği uygun yorumla müşterilere bildirmek
 • Muhasebe esasları ve uygulamaları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi
 • Muhasebe sistemlerinin kurulması ve belge formatlarının oluşturulması
 • Dönemsel mali tabloların oluşturularak raporlanması
 • Teşvik uygulamaları konusunda danışmanlık hizmeti vermek
 • Yıllık beyannamelerin hazırlanması
 • Gümrük vergisi konusunda danışmanlık hizmeti
 • Serbest Bölgedeki işleyiş konusunda danışmanlık
 • Kambiyo Mevzuatı işleyişi danışmanlığı
 • Araştirma ve Geliştirme Teşvikleri ile ilgili işlemler
 • Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlık
 • Uluslararası vergi anlaşmalarına ilişkin danışmanlık
 • Vergi planlaması, vergi avantajları ve bölgesel vergi teşvikleri konularinda danismanlik
 • Her türlü işletmenin muhasebe organizasyonu danışmanlığı
 • İşletme mali tablo analizleri
 • Muhasebe kadrosunun tespiti ve gerektiğinde yeni eleman seçimi ile ilgili danışmanlık hizmeti
 • Yabancı Sermaye ve bölgesel ekonomik topluluk (Avrupa Topluluğu gibi...) uygulamaları danışmanlığı
 • Vergi hatalarından kaynaklanan tüm sorunların, ilgili ve yetkili vergi daireleri ile çözümlenmesi

Referans Hizmet Sektörlerimiz

Sunduğumuz hizmetlerde uluslararası muhasebe standartlarını uyguluyoruz ve her sektörün kendine özgü özellikleri olduğunu biliyoruz.

Sektörel tecrübelerimiz, otomotiv, inşaat, enerji, turizm ve konaklama işletmeleri, tıp ve ilaç firmaları, büyük ölçekli üretim şirketleri, tekstil endüstrileri - bitmiş ve yarı bitmiş ürünler işleyen kuruluşlar, kimya alanında ticaret yapan firmalar, reklam ajansları, film ve medya şirketlerinden gelen müşterileri içerir ve bunlarla sınırlı değildir.

Girişiminiz ne olursa olsun, mükemmel iş ortağınız olduğumuz konusunda ısrar ediyor, sms muhasebe ve finans danışmanlığı alanında yapacağınız en doğru seçim diyoruz.

otomotiv
inşaat
enerji
turizm
sağlık
ilaç
üretim
kumaş
iplik
Icons by Flaticon.com

Hakkımızda

Çeşitli sektörlerde uzun yıllara dayanan tecrübeleri ile, nitelikli, teknik ve güvenilir çalışanlarımızla hizmet vermekteyiz. İş kolunuz ne olursa olsun sizi tanımak, size en uygun teklifi konuşmak ve size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Amacımız müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun hizmeti zamanında, eksiksiz ve profesyonellikle sunmaktır.

Size veya kurumunuza ilişkin tüm muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için, bize doğrudan veya üyesi olduğumuz İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası aracılığıyla bugün ulaşın.

Serbest Muhasebeci Mali Mali Müşavir Semra

Semra D. Sönmez

S. M. Mali Müşavir

Serbest Muhasebeci Mali Mali Müşavir Müge

Müge B. Umman

S. M. Mali Müşavir

city profile
Tel.: +90 212 210 50 04
info@smsmalimusavirlik.com
Bu site sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve SMS Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Limited Şirketi bu sitede yer alan bilgilerin ve sitede bulunan yönlendirmelerdeki içeriğin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.
© 2020- SMS Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Limited Şirketi. Her hakkı saklıdır.